Visie

 

Aan onze visietekst is 2 jaar gewerkt en is goedgekeurd door alle betrokken partijen in april 2019. Op 29 augustus 2019 is ze voorgesteld aan alle ouders van onze school. Onze schoolvisie is een startpunt om vanaf nu (september 2019) mee te werken. Alle beslissingen en veranderingen die gedaan worden, worden eerst aan de schoolvisie afgetoetst voor ze doorgevoerd kunnen worden. Dit zal dus niet meteen resulteren in een school die volledig aan de visie voldoet maar we streven er wel naar. 

Je zal merken dat het een duidelijke en korte tekst is. Op die manier is  ze makkelijk hanteerbaar voor iedereen die bij de school betrokken is. Elk woord in de tekst heeft voor ons een betekenis en nemen we ter harte. Op die manier wordt het een levendige tekst!

 

Onze schoolvisie :

 

Elk kind is uniek en legt zijn eigen pad ‘tichel per tichel’ volgens zijn/haar eigen tempo en kunnen binnen de mogelijkheden van de school. Meerdere leerkrachten staan samen in voor de begeleiding en opvolging van onze kinderen.

We brengen het leerpad in beeld door procesgericht te evalueren en bij te sturen. We streven ernaar de talenten van de kinderen, hun ouders en ons schoolteam te ontdekken zodat ze kunnen ingezet worden om de ontwikkeling te bevorderen. De kennis, vaardigheden en attitudes die we meegeven, kaderen in onze steeds evoluerende maatschappij.

Dit doen we als katholieke school vanuit christelijke waarden en met wederzijds respect voor andere godsdiensten en levensovertuigingen.

Onze school wil een veilige haven zijn waar kinderen graag komen, zich goed voelen en goesting krijgen om zich te ontwikkelen.

Bij ons mag je zijn wie je bent, we gaan graag samen op pad!

 

Onze visie is steeds meer terug te zien in onze werking. Daarom vinden we het belangrijk om ouders duielijk in te lichten over onze werken en hen mee te nemen doorheen onze school om zo een zicht te kijgen hoe we onze visie omzetten in de praktijk. Daarbij krijgen ze ook een presentatie mee waarin dit overzichtelijk wordt gemaakt. Deze presentatie kan je hier bekijken.

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be