Medicatie

Voor de gezondheid van uw kind en in het belang van de andere kinderen willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort op school. Om te kunnen leren moet je immers gezond zijn en over voldoende energie beschikken.

Toch kan het gebeuren dat uw kind medicijnen moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo ver genezen is dat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen m.b.t. suikerziekte, ADHD, …

Leraren zijn geen artsen en mogen niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar. We zijn daarom als school gebonden aan strikte regels die we dienen te volgen.

Daarom vragen we u een aantal regels te respecteren:

- de school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouder(s) en de behandelende arts. Zonder attest worden er geen medicijnen toegediend.

- dit attest vermeldt de benaming van de medicatie, de wijze van toediening en de toe te dienen dosis.

- geef de medicijnen mee in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter en met een volledig ingevuld en ondertekend attest af aan de directie. 

Na het ontvangen van het document zal de school een afweging maken of het kan tegemoetkomen aan uw vraag. Het is niet omdat u het document afgeeft aan school dat wij automatisch ingaan op de vraag. Er zijn heel wat afwegingen die wij moeten nemen. Wij zullen u steeds mondeling, of op vraag schriftelijk, op de hoogte brengen van onze beslissing. 

Bedankt voor uw medewerking!

Hier kan u het formulier vinden


 

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be