Huren sporthal

De sporthal wordt naschools opengesteld voor verenigingen en individuele personen die sport willen beoefenen en dit vanaf 18 uur. Er is een volleybalterrein, een tennisterrein (voor enkel- of dubbelspel), drie badmintonterreinen (ook voor enkel- of dubbelspel) en een basketbalterrein.

De verantwoordelijke voor de sporthal buiten de schooluren is :

Fran├žois Lijnen

Bollisstraat 13 te 3990 Wijchmaal

tel. 011/63 31 21

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be