Capaciteit

Elke school is verplicht de maximum capaciteit te bepalen. Dit is het maximum aantal leerlingen dat een school mag inschrijven. Om deze aantallen te bepalen hebben wij rekening gehouden met de grootte en het aantal klaslokalen, de oppervlakten van onze speelplaatsen en de sanitaire voorzieningen.

Voor de kleuterschool en de lagere school samen stellen wij de capaciteit op 350 leerlingen.

Op dit moment zijn er in onze school geen capaciteitsproblemen. Wij hebben nog voldoende marge op basis van de huidige aantallen.

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be