Wie zijn wij

P1260783Onze school is een basisschool en organiseert onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

De school is gelegen in het centrum van Wijchmaal (een gehucht van de stad Peer) tussen de kerk, de Tichelovenstraat en de wijken Hoogveld en Padveld. De toegangswegen zijn via de Tichelovenstraat, het Hoogveld en het wegje langs de apotheker. Er is een ruime parking voor het schoolgebouw nabij het kerkhof.

Kleuterschool

De kleuterschool is een gebouw met een moderne look dat dateert van 1 september 1995.P1260790

Het gebouw van de kleuterschool beschikt over zes klaslokalen met bergruimte en toilet, een ruime speelplaats, toiletten, een douche en een lokaaltje dat gebruikt wordt voor diverse activiteiten waaronder 'schrijfdans'. De kleuterschool is verbonden met de lagere school door een polyvalente ruimte die tevens dienst doet als overdekte speelplaats bij slecht weer.

De kleuterschool telt momenteel 5 klassen.

Lagere school

Het gebouw van de lagere school werd op 1 september 1984 in gebruik genomen. Het telt negen klassen, een taakklas,een secretariaat, een leraarslokaal, toiletten voor leerkrachten en de leerlingen, een eetzaal, een bureel voor de directie en een polyvalente hal.

In 2007-2008 bouwden we een extra klaslokaal bij. Dit werd op 1 september 2008 in gebruik genomen.

In de lagere school wordt onderwijs georganiseerd voor en jongens en meisjes van het 1ste tot het 6de leerjaar. De school werkt met een jaarklassensysteem. Waar mogelijk wordt er binnen de klas met niveaugroepen gewerkt.

 

Sporthal

Het gebouw van de sporthal wordt door de leerlingen gebruikt tijdens de lessen ‘bewegingsopvoeding’. Vermits er in de hal een sportvloer ligt, is het ten strengste verboden met schoenen over de vloer te lopen. Daarom zijn alle leerlingen verplicht sportpantoffels te dragen tijdens de lessen. Deze blijven het best in de school, in een daartoe voorziene zak.

 

 

Speelplaats

De speelplaats voor de kleutertjes en de leerlingen van de lagere school is volledig opgesplitst zodat iedereen vrijuit kan spelen. De speelplaatsen zijn enkele jaren geleden helemaal opnieuw aangelegd en bevatten zowel spel- als leerelementen. De lagere school beschikt over een ruim grasveld waar er kan gevoetbald worden zonder anderen in gevaar te brengen tijdens het spelen. Beide speelplaatsen zijn ruim en bieden meer dan voldoende speelruimte voor de kinderen.

 

Een mooi geheel

De kleuterschool, de lagere school, de sporthal met overdekte speelplaats, fietsenberging voor de lagere school en de twee speelplaatsen vormen samen één groot gebouwencomplex. Deze zijn goed onderhouden en voldoen aan de moderne eisen van een schoolgebouw.

We vinden het belangrijk dat kinderen in een hedendaagse omgeving opgroeien.

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be