Wij doen mee aan de warmste week

Door mee te doen aan de warmste week van Studio Brussel steunen we met onze school 2 goede doelen nl. Palliovik en het dierenopvangcentrum in Opglabeek. Het 1e project is gekozen door de leerkrachten en het 2e door de kinderen.

De kinderen zetten samen met de leerkracht acties op poten om geld in te zamelen. Op die manier willen we hen leren om iets goed te doen voor anderen terwijl ze leren samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

Een overzicht van de acties : een speelgoedbeurs, soep aanbieden tijdens de middag, kinderkienen, cake bakken, ... 

Hopelijk steunt u onze acties. Onze jongens en meisjes zetten al vast hun beste beentje voor.

 

 

 

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be