Hogeschool UCLL brengt een leerbezoek aan onze school

Voor aangepaste werkvormen, leerling gericht werken, ervaringsgericht werken, ... kijkt men al snel naar methodescholen die er hun uithangbord van maken.

Een stagebegeleider van de hogeschool UCLL zag vorig schooljaar tijdens een stagebezoek hoe onze school er in slaagt om klasdoorbrekend en leerlinggericht te werken zonder al deze grote woorden. Bij ons maken de leerkrachtaanpak en de werkorganisatie het verschil om leerlingen zo goed mogelijk volgens hun eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen. De stagiaire en de begeleider waren onder de indruk van onze aanpak.

Daarom vroeg hij om bij de start van het accademiejaar een leerbezoek te mogen brengen aan onze school met zijn nieuwe 1e jaarstudenten. Hij wou dat de studenten met hun eigen ogen konden zien hoe je los kan komen van het klassikaal lesgeven in een gewone scholen zonder dat er verbouwingen of andere uitgesproken methodes aan te pas komen. 

Natuurlijk zijn we fier als dit opgemerkt wordt. Het kost ons veel energie om dit te realiseren. Elke vorm van appreciatie doet dan deugd. 

UCLL1

UCLL 3

UCLL 2

 

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be