Waarom een chromebook kopen voor op school?

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen, die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Sommige scholen zijn ‘laptopscholen’ geworden of hebben op andere wijze met behulp van ICT hun onderwijs sterk aangepast. Wij kiezen ervoor het beste van twee werelden te verenigen. Enerzijds het gebruik van moderne media in de klas, aan de andere kant het vertrouwde (werk)boek niet laten liggen. We noemen deze mix van leerstijlen ‘blended learning’.

Voor deze vorm van gecombineerd leren is een (eigen) laptop onmisbaar. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met deze laptop kunnen werken. Dit maakt het niet alleen mogelijk de leerlingen vaardig te maken in het werken met digitale middelen, maar zorgt er ook voor dat met leerlingen een proces kan worden doorlopen om ze ‘mediawijs’ te maken.
Welke site is betrouwbaar en hoe weet ik dat? Wat zijn de (gedrags)regels in het digitale verkeer? Wat moet ik doen bij onverwachte nare ervaringen op het internet? Dit zijn voorbeelden van vragen die een leerling moet leren beantwoorden en toepassen in zijn schoolloopbaan, maar ook daarna.

Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Het werken met een laptop sluit hierbij aan. Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt met een aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveert, hoewel een relatie met de hoogte van de cijfers nog niet is aangetoond.
Een volgende reden om met laptops te werken is dat het daarmee beter mogelijk is aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan maatwerk geleverd worden door naast een basis-leerpad ook hulpopgaven en verdiepende leerstof aan te bieden. Het is voor de leerling mogelijk beter te oefenen, te herhalen en informatie te vinden en verbinden door de juiste inzet van hun laptop. De leerling is niet alleen meer gebonden aan plaats en lessenrooster om zijn kennis op te doen, maar kan altijd en overal aan de slag met zijn vragen en leerpad. Ook de lessen zelf zijn aantrekkelijker en uitdagender te maken met behulp van (interactieve) digitale middelen.

Zitten de leerlingen de hele dag achter de computer? Zeker niet! Onderzoek geeft aan dat het leerrendement terugloopt als leerlingen meer dan 30% van de schooltijd achter een computer werken. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Het gebruik van ICT moet een toegevoegde waarde hebben binnen het vak.

We merken als school dat de behoefte naar dagelijks gebruik van een laptop snel stijgt doordat blended learning steeds meer gangbaar wordt in onze school. Een 3-tal jaar geleden hebben wij resoluut gekozen om kinderen vaardig te maken met een computer door ze in de klas in te zetten. De coronacrisis heeft dit proces nog eens versneld. Dat maakt dat wij met onze eigen 50 chromebooks niet meer kunnen voldoen aan de vraag. Als school kunnen wij onmogelijk 150 chromebooks bijkopen om alle leerlingen in de lagere school van een chrombebook te voorzien. Maar we beseffen dat dit eigenlijk wel nodig is. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een formule om dit wel mogelijk te maken. We zijn bij The Rent Company uitgekomen, een betrouwbare partner met een totaaloplossing. Je kan hier vrijblijvend op ingaan als je het belangrijk vindt dat je kind aan blended learning kan doen.

Een laptop kan door ouders zelf worden aangeschaft, maar moet wel aan een aantal minimale specificaties voldoen om te kunnen worden gebruikt binnen het schoolnetwerk.
Dit zijn de specificaties :
- Maximale grootte beeldscherm 11,6 inch
- Minimaal Intel Pentium processor
- Batterijduur van minimaal 6 uur
- Minimale opslagcapaciteit 32GB SSD
- Draadloze kaart die zowel 2.4GHz als 5.0GHz ondersteunt
- OS besturingssysteem (chromebook)

The Rent Company heeft het alles-in-1 Easy4u device abonnement ontwikkeld om leerlingen op een laagdrempelige manier te kunnen voorzien van een goed, op de onderwijsinstelling afgestemd, toestel. Het toestel wordt tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop, inclusief Total Care Pack voor service, garantie en schade- en diefstaldekking aangeboden.

The Rent Company stelt samen met de school een aanbod samen waaruit gekozen kan worden.
Dit aanbod bestaat voor het schooljaar 2021-202 enkel uit een Easy4u 11,6 inch Lenovo 300e en 500e convertible Chromebook abonnement.

Inclusief 36 of 48 maanden Total Care pakket, bestaande uit:
- Basis-software installatie benodigd voor het schoolwerk
- 34 of 46 maanden garantie op onderdelen inclusief batterij
- Ondersteunende helpdesk op school
- Vervangende apparatuur op school voor hardware herstellingen of schades
- Dekking bij schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico (€ 50); max. drie (3) schades tijdens de duur van 36 of 48 maanden)
- Beschermhoes voor het vervoeren van de laptop

U heeft de mogelijkheid om de laptop te huren of te kopen:

Bij aankoop
Na uw bestelling via de webshop ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de aankoopfactuur in pdf-bestand. De factuur kunt u in de webshop direct via de betalingsmodule voldoen of op factuur binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij huur
Na uw bestelling via de webshop ontvangt u een bevestigingsmail met daarin, voor uw eigen administratie, de huurovereenkomst en de door u afgegeven SEPA machtiging voor automatische domiciliëring in pdf-bestand. Deze is voor uw eigen administratie bestemd. The Rent Company zal het waarborgbedrag van 4 maand huur voor levering van het door u opgegeven bankrekeningnummer afhouden en de huurbedragen vanaf het moment van levering.

Om dit project kracht bij te zetten komt de school tegemoet met een aanmoedigingspremie van € 100 per kind op onze school waarvoor u een chromebook aanschaft.
Er zijn 3 voorwaarden aan gekoppeld :

- Per kind kun je één aanmoedigingspremie aanvragen per 36 maanden en per laptop.
- Je zoon/dochter brengt elke schooldag de laptop opgeladen mee naar school.
- De laptop wordt via de google licentie aan het schooldomein gekoppeld tot je kind de school verlaat.

Om deze aanmoedigingspremie te ontvangen bezorgt u deze overeenkomst aan school samen met het aankoopbewijs dat u ontvangt van The Rent Company en wij storten binnen enkele dagen € 50.

Je kan deze chromebook ook kopen voor iemand anders dan een leerling van onze school maar dan komen wij niet tegemoet met de aanmoedigingspremie.

Mocht u een Chromebook willen bestellen, of meer informatie wensen over de specificaties of het Easy4U huurabonnement, dan verwijzen wij u graag naar naar deze brief.

 

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be