Medicatie

Voor de gezondheid van uw kind en in het belang van de andere kinderen willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school. 

Toch kan het gebeuren dat uw kind medicijnen moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw kind zo ver genezen is dat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen m.b.t. suikerziekte, ADHD, …

Leraren zijn geen artsen en mogen niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar. We zijn daarom als school gebonden aan strikte regels die we dienen te volgen.

Daarom vragen we u een aantal regels te respecteren:

- de school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouder(s) en de behandelende arts. Zonder attest worden er geen medicijnen toegediend.

- dit attest vermeldt de benaming van de medicatie, de wijze van toediening en de toe te dienen dosis.

- geef de medicijnen in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter en met een volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks aan de leerkracht of de directie. 

 

Bedankt voor uw medewerking!

Hier kan u het formulier vinden


 

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be