Capaciteit

Elke school is verplicht de maximum capaciteit te bepalen. Dit is het maximum aantal leerlingen dat een school mag inschrijven. Om deze aantallen te bepalen hebben wij rekening gehouden met de grootte en het aantal klaslokalen, de oppervlakten van onze speelplaatsen en de sanitaire voorzieningen.

Rekening houdend met deze gegevens is de maximumcapaciteit vastgelegd op 150 kleuters en 185 lagere schoolkinderen voor het schooljaar 2017 - 2018.

Op dit moment zijn er in onze school geen capaciteitsproblemen. Wij hebben nog voldoende marge op basis van de huidige aantallen, zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

Contact

Tichelovenstraat 2 - 3990 Peer
Telefoon: 011/63.30.32
secretariaat@bsticheleer.be
directie@bsticheleer.be